Som privat pasningsordning er jeg godkendt af kommunen.

Jeg får tilsyn 6 gange årligt af en tilsynsførende pædagog fra Lejre kommune.

 

Hvad skal I medbringe:

Bleer, tøj til årstiden, skiftetøj og barnevogn

 

Ledige pladser:

I er velkomne til at kontakte mig for at høre, om jeg har ledige pladser.

I har mulighed for at reservere en plads i god tid til jeres barn.

I er meget velkomne til at komme på besøg og hilse på.

Ring venligst, så aftaler vi en dag.

 

Økonomi:

Pris pr. måned for 48 timer i 2024:

Forældrebetaling: 2973 kr. i 12 måneder.

Kontrakt og ansøgning om tilskud laver vi sammen.

Der ydes søskende-rabat.

Barnet skal være skrevet op ved den kommunale pladsanvisning 3 måneder før start.

 

Jeg modtager gerne børn fra andre kommuner.
Der kan være forskel på tilskuddet.

 

Sygdom:

Jeg modtager ikke syge børn, så de andre børn eller jeg selv bliver smittet.

Barnet skal være frisk til at følge dagligdagen hos mig.

Ved sygdom skal der gives besked hurtigst muligt - og raskmelding dagen før.